Tjenester

Forvaltningstjenester

Tjenster for smart forvaltning av dine IKT-systemer

Brukerstøtte/helpdesk

Bemannet supporttjeneste for å avlaste våre kunder med oppgaver som IT-ledelse og driftspersonell gjerne skulle sluppet.


Proaktivt vedlikehold

Fast helsesjekk for dine systemer og løsninger lønner seg alltid og er en forutsetning for rask løsning når uhellet er ute.


Beredskapstjenester

Trygghet for at noen er tilgjengelig for å hjelpe deg når uhellet er ute. Beredskapsavtale med dekning 24/7/365 er tilgjengelig


XaaS

Når du vil ha applikasjoner, tjenester eller infrastruktur levert som en tjeneste.


Tjenesteforvaltning

Når du trenger en partner for administrasjon av dine infrastruktur tjenester.


Applikasjonsforvaltning

Et team som kan overta eller avlaste din administrasjon av applikasjoner og tjenester.


Bruker-/klientforvaltning

Administrasjon av dine brukere, grupper, devicer og klient-applikasjoner

"Ring en venn" eller levert som tjeneste


Vår portefølje er ganske omfattende. Enkelte av våre kunder er godt bemannet på IT og trenger kun et sett med ekstra øyne ifm. periodisk helsesjekk og planlegging av endringer. Andre ønsker å kjøpe IT som tjeneste. Vi har dedikert brukerstøtte/helpdesk for å håndtere de enklere oppgavene, en meget kapabel 2/3-linje for de vanskeligere oppgavene og en vaktsløyfe når det virkelig haster.

Vi kan ta full forvaltning for en rekke tjenester og løsninger og utvider stadig omfanget av vår portefølje. Med blinQ på laget har du mulighet for å bruke mer av din tid på å utvikle forretningen ved hjelp av teknologi.
 

Kontakt oss


Ta kontakt for mer informasjon eller for en diskusjon om dine behov

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.