Tjenester

Prosjekt og Implementering

Behov for litt bistand eller et ferdig levert resultat? Uansett hva og hvordan du trenger vår hjelp, skal vi levere med den høyeste yrkesstolthet og hjelpe din bedrift trygt i mål

Flytteprosjekter

Skal din bedrift flytte til nye lokaler? Flytteprosjekter er ofte lange og krevende prosjekter.


Time & Material

Konsulentbistand for å løse et problem eller for å styrke IT-kapasiteten til din bedrift


Fastpris/målpris prosjekter

Når du vil en løsning ferdig levert med fullt resultatansvar hos din samarbeidspartner


Prosjektledelse

Har du planer om endringer i din IT-plattform og du mangler en tydelig prosjektleder?

På kundens premisser


Vårt motto er «INFRASTRUKTUR, UTVIKLING OG SKYTJENESTER – GJORT RIKTIG».

Det kan høres noe svulstig ut, men vi har opplevd prosjekter som både har gått veldig bra og prosjekter som ikke har gått på skinner. Vår subjektive betraktning av aktørene rundt oss, teknologiskifter, våre egne erfaringer og evnen til å lære også av andres feil – ledet oss til dette mottoet, fordi det finnes en riktig måte for hvert prosjekt.
Vi skal leve opp til vårt motto gjennom riktige verktøy, kunnskap og kompetanse innen fagfeltet, god prosjektmetodikk og gjennom å tørre å være tøffe med kundene ved å stille krav til både oppmerksomhet og innsats, streng håndtering av endringer og tydelige godkjenningskriterier.


Kontakt oss


Ta kontakt for mer informasjon eller for en diskusjon om dine behov.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.