Applikasjons- og dataarkitektur

Valgets kvaler


I blinQ vil våre arkitekter og utviklere, eventuelt med støtte fra våre TOGAF-sertifiserte rådgivere, hjelpe deg med arkitektur for din løsning.

Applikasjon- og data arkitektur dreier seg i korte trekk om hvordan de ulike systemer og tjenester skal snakke sammen og hvordan systemets integritet kan ivaretas. Dette omfatter alt fra brukerflate, valg av database verktøy, språk/bibliotek-valg for programmering, tjenester for datautveksling, tredjepartssystemer, administrasjonsverktøy og SLA’er.


Hvordan din nye tjeneste vil kunne forvaltes, skalere og klare «tidens tann» er avhengig av både de valg som tas i denne fase og den kvalitet som legges i fundamentet.

blinQ kan være en sparringspartner etter løpende timer eller leverandør av den ferdige løsning.

Kontakt oss


Ta kontakt for mer informasjon eller for en diskusjon om dine behov.
Image

Pål Gran

Administrerende Direktør


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.