Applikasjonsdesign

Velg riktig rammeverk


Vi i blinQ har god erfaring med valg av rammeverk for ulike formål. Arkitektur, implementering og forvaltning er alle en konsekvens av de valg du tar i konsept og design-fasen for din nye tjeneste.

Det kan være vanskelig å holde oversikten over alle tilgjengelige rammeverk og «god praksis» for applikasjonsdesign. Uansett om det dreier seg om tjenester for dine ansatte eller kunder og om de skal være designet for «cloud first/mobile first» eller om du trenger verktøy for dataanalyse.


blinQ hjelper deg gjerne som rådgiver og sparringspartner i konsept og design-fasen. Omfang og kompleksitet vil variere med hvilke behov som skal løses, men verdien av å ha noen som kan hjelpe deg med de rette valgene kan raskt bli betydelig.

Våre fullstack-utviklere og forretningsrådgivere har lang erfaring med både design, arkitektur og innføring av både mindre og større løsninger. Det vanlige formatet vil være å starte med en workshop, så får vi laget en omfangsbeskrivelse. I ytterste konsekvens kan det være at vi lager løsningen for egen regning og leverer den til deg som en abonnementsbasert tjeneste.

Kontakt oss


Ta kontakt for mer informasjon eller for en diskusjon om dine behov.
Image

Pål Gran

Administrerende Direktør


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.