Beredskapsavtale

Når det gjelder som mest


blinQ tilbyr beredskapsavtale med 24/7 vakttjeneste, som gir navngitte personer i din bedrift garantert tilgang til erfaren spisskompetanse og umiddelbar bistand når det er nødvendig.

Tjenesten utføres remote hvis mulig og onsite når nødvendig. Responstid og garantert påbegynt feilsøking/tilkallingstid regulerers av egen SLA.

Tjenesten faktureres som fast månedlig vederlag hvor medgått tid og eventuelt tilkalling for oppmøte utenom gjernetid tilkommer. Beredskapsavtale forutsetter at det også er gjort avtale om proaktivt vedlikehold.


Beredskapsavtale kan omfatte kun spesifikke tjenester i en infrastruktur, men en slik avtale kan også dekke hele eller store deler av IT-plattformen. Her er noen av de vanligste områdene vi støtter med beredskapsavtale

  • Datasenterinfrastruktur (server, lagring, nettverk)
  • Virtualiseringsteknologi (VMware, Nutanix, Microsoft)
  • Nettverksinfrastruktur (Cisco, HPE, Cisco Meraki m.fl)
  • Microsoft (O365, Exchange, SQL, Windows Server, Azure, AD, Intune/EMS)
  • Brannmurkonfigurasjon (Cisco ASA, Cisco Meraki m.fl.)
  • Sikkerhet (Microsoft ATP, sikkerhetspolicies, GPOer, Cisco ISE, Cisco Umbrella/ThreatGrid, Darktrace, Trend Micro, Malwarebytes m.fl)

Kontakt oss


Ta kontakt for mer informasjon eller for en diskusjon om dine behov.
Image

Vegard Viken

Merkantil Rådgiver


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.