Bruker- og klientforvaltning

Vi passer på dine brukere og PCer


Vi i blinQ har etablert et team som kan overta eller avlaste din administrasjon av brukere og maskinpark. Vi utfører opprettelse av brukere i AD/AzureAD, forvaltning av sikkerhetspolicies, brukere, grupper, PCer og klient-applikasjoner. Sletting av tapte/mistede enheter og bistand til gjenoppretting av tapt data.

Tjenesten kan leveres som en utvidelse av avtale om brukerstøtte, eller fristilt fra dette. Med en slik forvaltningstjeneste følger vi opp alle sikkerhetspolicies som er etablert for brukere/PCer(eksempelvis conditional access), lisensallokering, oppsett av Windows 10 PC’er, flerfaktor autentisering og sikkerhetstjenester (Advanced Threat Protection, Advanced Threat Analytics, Azure Identity Protection) m.m.


Tjenesten forutsetter at det er etablert Intune/EMS for administrasjon av brukere, devicer og applikasjoner som skal forvaltes.

Forvaltning av infrastruktur-tjenester er priset per tjeneste per måned hvor det gis rabatt når flere tjenester legges inn under forvaltning. Arbeide relatert til feilsøking og feilretting faktureres etter medgått tid.

Kontakt oss


Ta kontakt for mer informasjon eller for en diskusjon om dine behov.
Image

Pål Gran

Administrerende Direktør


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.