Brukerstøtte / helpdesk

La blinQ ta den første henvendelsen


blinQ har bemannet en førstelinje supporttjeneste for å avlaste våre kunder med oppgaver som IT-ledelse og driftspersonell gjerne skulle sluppet.

Ikke alle brukere er IT-kyndige. Noen ganger er det kun noen enkle tips som skal til eller en øvelse som tar kun kort tid for en administrator, mens andre ganger er det faktiske feil som må feilsøkes, eskaleres og følges opp.


blinQ sin support-tjeneste kan ta imot den første henvendelsen, håndtere de saker som løses greit over telefon, videokonferanse eller skjermdeling. Vi utfører også enkel feilsøking når det ikke er en enkel fiks på problemet.

Om slik eskalering gjøres til kundens eget personell eller til en av våre mange eksperter, er opp til den enkelte kunde og avhengig av problemets art. Uansett ser vi en stor gevinst hos våre kunder gjennom å eliminere den største tidstyven for IT-personell. IT-personell burde kunne bruke tiden på strategiske og taktiske problemstillinger for å skape verdier for forretningen. Dette omfatter også brukeradopsjon.
En IT-avdeling sin evne til å kjenne på pulsen til organisasjonen for hvordan IT-systemer fungerer og oppleves av brukerne, avhenger av at de har tid til å snakke med brukerne om nettopp dette. Vår tjeneste skaper rom i hverdagen til å gjøre andre ting enn å slukke branner. Brukerstøtte etableres raskt.

Tjenesten faktureres med et fast beløp per brukere per måned og faktisk utført arbeide faktureres etter medgått tid. Administrasjon av lisensbestillinger eller utstyrsbestilling medfører ingen kostnader for tidsforbruk.

Kontakt oss


Ta kontakt for mer informasjon eller for en diskusjon om dine behov.
Image

Pål Gran

Administrerende Direktør


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.