Forretningsstrategi

Forretningsstrategi vs. IT-strategi


For at en IT-strategi med tilhørende IT mål skal skape reell verdi for Kunden, må denne være korrekt forankret i organisasjonens formål (Vision statement) og forretningsmål. For å sikre at det ikke finnes usikkerhet eller ulike tolkninger av hva organisasjonens formål og forretningsmål er, er det viktig at disse er godt beskrevet, men klare og enkle.

Det finnes mange gode verktøy og rammeverk for å lage/utvikle en forretningsstrategi. Hvilken modell som er best egnet er avhengig av type organisasjon, posisjon i markedet og hvilke mål som foreligger.


Når forretningsmål er beskrevet, må det belyses hvilke eksisterende planer og tiltak som er planlagt eller igangsatt for å unngå konflikt mellom disse og nye tiltak som måtte komme frem gjennom øvelsen med utvikling av IT-strategi.

blinQ kan bistå som diskusjonspartner innen forretningsstrategi, men domenekunnskapen vil normalt være best representert gjennom Kundens egen forretningsledelse og andre rådgivningsselskaper. blinQ sin rolle innen forretningsstrategi er oftest knyttet til forenkling eller tydeliggjøring av forretningsmål slik at de kan benyttes i utformingen av strategiske IT-mål.

Forretningsstrategi beskrives (og forenkles hvis nødvendig) til tydelige endringer/forbedringer for bedriften (forretningens skal-mål). Herunder omfattes:

  • Beskrivelse av selskapets strategiske mål
  • Beskrivelse av forankring av selskapets strategiske mål (exec. Sponsor, høringsgrupper etc.)
  • Beskrivelse av interessenter og rolle/ansvar

Forutsetter deltakelse/bistand fra forretningsledelse/styret Format: Workshop + personlige intervjuer + forankring/beslutningsmøte


Kontakt oss


Ta kontakt for mer informasjon eller for en diskusjon om dine behov.
Image

Pål Gran

Administrerende Direktør


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.