IT-strategi

IT-strategi som del av forretningsstrategi


IT-strategi dreier seg i all hovedsak om hvordan selskapets data og IKT-systemer og forvaltningen av disse kan benyttes for å skape konkurransefordeler. Det være seg gjennom lavere kostnader, bedre kundetjenester, effektivisering av arbeidsoppgaver, automatisering av prosesser eller bedre innsikt i egen forretning med tilhørende bedre beslutninger.

Bistand til utarbeidelse av IT-strategi for Kunden utføres etter medgått tid og forutsetter tilgang på og aktiv deltakelse fra Kundens personell. Arbeidet struktureres opp i flere faser hvor metodikk, grad av deltakelse fra Kundens personell og hvilket personell varierer mellom de ulike fasene.


Gitt at forretningsstrategien er klart definert, deler vi gjerne arbeidet innen IT-strategi inn i 2 deler, IT Mission Statement og Strategiske IT-mål. De konkrete tiltak defineres og beskrives i egne prosjekter i etterkant.

IT Mission Statement

IT Mission Statement (overordnet strategisk mål for IT) utarbeides. Inkluderer som fotnote de sentrale forutsetninger for gyldigheten av Mission Statement. Reflekter også over IT’s evne og vilje til å bidra i forretningsutvikling vs. øvrige oppgaver Forutsetter deltakelse/bistand fra forretningsledelse og IT samt beslutning/forankring i styret Format: Workshop + individuelle oppgaver + forankring/beslutningsmøte

Strategiske IT-mål

Strategiske IT-mål utarbeides med utgangspunkt i forretningsmål. Strategiske IT-mål omfatter også beskrivelse av mulighetsområder og verdi for forretningen for legitimering av målet. Skal gi et klart bilde av ønsket TO-BE situasjon
Strategiske IT-mål utfordres, selekteres og prioriteres.
Forutsetter deltakelse/bistand fra forretningsledelse og IT samt beslutning/forankring i styret.

Format: Workshop + individuelle oppgaver + forankring/beslutningsmøte

Merk: Strategiske planleggingsøvelser som unnlater å produsere kritisk innsikt og en overbevisende historie, kan oppfattes som selvrettferdiggjøring av IT-avdelingen for resten av bedriften. En god strategisk plan definerer både klare “to-do’s” og “not to-do’s” samt beskriver hvorfor.

Noen punkter til inspirasjon:

 • Kundereisen  (vekst)
 • Optimaliser de ansattes arbeidsdag (kost/effektivitet)
 • Intern compliance til regelverk og retningslinjer (by design) (kontroll)
 • Effektiviser produksjon med teknologi (f.eks. automasjon, maskinlæring og analyseverktøy) (kost/effektivitet)
 • Sikre de ansattes omfavnelse av IT og prosessendring (vekst)
 • Umiddelbar tilgang på data uten kompromisser for dataintegritet og datasikkerhet (kontroll)
 • Skytjenester og delte ressurser der det er mulig (kost/effektivitet)
 • Effektivisering av IT-drift og brukerstøtte (kost/effektivitet)
 • Utvikle adaptive ferdigheter og tankesett (vekst)
 • Design IT modulært med API/microservices for interoperabilitet,(Kontroll)
 • Gjenbruk av data/integrasjoner og sikre rask leveranse av nye tjenester (vekst)

Kontakt oss


Ta kontakt for mer informasjon eller for en diskusjon om dine behov.
Image

Pål Gran

Administrerende Direktør


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.