Proaktivt vedlikehold

Planlagt, oppdatert og verifisert


blinQ leverer proaktivt vedlikehold i faste intervaller for virksomhetskritiske komponenter og systemer for å unngå uforutsett nedetid eller økt risiko for sikkerhetsbrudd.

I kortre trekk er proaktivt vedlikehold en helsesjekk som omfatter kontroll av patchenivå, firmware-versjoner, sikkerhetsoppdateringer og kontroll av at endringer er utført i tråd med god praksis og dokumentert. Som en del av en slik øvelse utarbeides det en liste over anbefalte endringer og en planlegging av disse.

Proaktivt vedlikehold leveres oftest i kombinasjon med beredskapsavtale og faktureres månedlig som en fast tjeneste.


Proaktivt vedlikehold kan omfatte kun enkeltkomponenter i en infrastruktur, men en slik avtale kan også dekke hele eller store deler av infrastrukturen. Her er noen av de vanligste områdene vi støtter med proaktivt vedlikehold:

  • Datasenterinfrastruktur (server, lagring, nettverk)
  • Virtualiseringsteknologi (VMware, Nutanix, Microsoft)
  • Nettverksinfrastruktur (Cisco, HPE, Cisco Meraki m.fl)
  • Microsoft (O365, Exchange, SQL, Windows Server, Azure, AD, Intune/EMS)
  • Brannmurkonfigurasjon (Cisco ASA, Cisco Meraki m.fl.)
  • Sikkerhet (Microsoft ATP, sikkerhetspolicies, GPOer, Cisco ISE, Cisco Umbrella/ThreatGrid, Darktrace, Trend Micro, Malwarebytes m.fl)

Kontakt oss


Ta kontakt for mer informasjon eller for en diskusjon om dine behov.
Image

Vegard Viken

Merkantil Rådgiver


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.