Tjenesteforvaltning

Forvaltning av din infrastruktur


Vi i blinQ har etablert et team som kan overta eller avlaste din administrasjon av infrastruktur-tjenester. Fra opprettelse av skytjenester og forvaltning av sikkerhetspolicies til administrasjon av nettverk/trådløst, brannmur, internettaksess, møterom og servere. Tryggheten i å vite at det er noen som har i oppgave å monitorere dine infrastrukturtjenester gir deg muligheten til å fokusere på å skape verdi for forretningen. Forvaltning av tjenester kan være avgrenset til Azure AD, Intune/EMS eller dekke hele ditt datasenter.

Forvaltning av infrastruktur-tjenester er priset per tjeneste per måned hvor det gis rabatt når flere tjenester legges inn under forvaltning. Arbeide relatert til feilsøking og feilretting faktureres etter medgått tid.

Kontakt oss


Ta kontakt for mer informasjon eller for en diskusjon om dine behov.
Image

Pål Gran

Administrerende Direktør


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.