Den største jobben ligger i kartleggingen


Du vil ha applikasjoner, tjenester eller infrastruktur levert som en tjeneste – men kan ikke gå på kompromiss med dataintegritet, sikkerhet eller brukeropplevelse

Det er liten tvil om at de tjenester som best kan leveres fra en offentlig tilgjengelig skytjeneste – må hentes derfra. Rasjonale for å gjøre noe selv som andre gjør bedre, billigere og like sikkert er i beste fall vanskelig å argumentere for. Hverdagen for de fleste av oss vil være en hybrid løsning. Å ta i bruk en dedikert eller offentlig tilgjengelig skytjeneste er fort gjort, men skal både brukeropplevelse, dataintegritet og sikkerhet ivaretas for tjenester som er sentrale for din virksomhet, kan det være godt å ha en sparringspartner som ser hele bildet.Kjør et godt forprosjekt slik at migreringsprosjektet blir forankret både i «business outcome» og sikre at alle forutsetninger og risikoer blir kartlagt. Still spørsmål så tidlig i forprosjektet som mulig. Skal dine brukere ha flere påloggings-kontoer for de forskjellige tjenestene de er avhengig av for å gjøre jobben sin, eller er Single Sign-on målet? Hvordan gjøres autentisering av brukere og maskiner og hva er det idéelle? Hvilke database-instanser går mot hvilke applikasjoner og tjenester og hvilke database clustere er disse fordelt på? Hvordan skal SIP-trafikk flyte og hvilke brannmurer må de gjennom. Hvilke tjenester skal tilby self-service for brukerne? Hvilken data må stå på norsk jord? Er alle juridiske problemstillinger avklart?
Vi i blinQ har topp kompetanse på tvers av de infrastruktur-tjenestene du er avhengig av. Det er summen av våre konsulentprofiler og hvordan vi jobber sammen som gjør oss til den beste sparringspartner for ditt migreringsprosjekt.

Vi hjelper deg også med å designe hvordan vi sikrer sømløs integrasjon mellom de forskjellige tjenestene slik at du kan administrere alle tjenester som ditt eget datasenter
Image

blinQ AS fungerer som broker av tjenester fra andre service providere som vi vet leverer med god kvalitet. Enkelte tjenester produserer vi selv (som telefoni-i-Teams og våre løsninger rundt ERP/CRM). Ikke alle er best på alt, vi bistår med å sy sammen de riktige tjenestene som kan kjøpes «i skyen», om det er fra Microsoft, Amazon eller en lokal service provider. Vår bistand sikrer verifisering av at alt kan virke sammen i henhold til kundens behov.

Eksempler på tjenester vi fasiliterer er Microsoft Office 365/Azure AD/Exchange Online, Microsoft Teams, VMware vCloud Air, Veeam Cloud Connect, Disaster Recovery-as-a-Service, Video-as-a-Service, managed print, klientdrift, applikasjonsdrift, nettverksdrift m.m. De fleste tjenester kan leveres med lagring i Norge

Kontakt oss


Ta kontakt for mer informasjon eller for en diskusjon om dine behov.
Image

Pål Gran

Administrerende Direktør


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.