Pipeline Management

Nøkkelpunkter

blinQ har verktøyet for å hjelpe deg med riktig periodisering av inntekter knyttet til dine salgscaser. Vi kaller det Pipeline Management
Image
blinQ har utviklet et verktøy for administrasjon av salgscaser. Løsningen har et intuitivt grensesnitt, enkel registrering og oppdatering av salgscaser og en smart og effektiv periodisering av inntektsstrømmer, som gir deg kontroll på når inntektene og marginer faktisk treffer regnskapet.


Image

Kontroll på sammenhengen mellom salg og inntekter


De fleste selgere er vant med å melde inn sine salgscaser i et CRM-system og kubjellen på veggen ringes flittig når en selger har lukket en stor avtale. Men har forretningen og salgsledelsen god kontroll på når pengene faktisk kommer inn?

I blinQ lette vi etter et godt verktøy for nettopp kontroll på inntektsstrømmen fra våre kundecaser. Med stadig flere tjenester som konsumeres på abonnementsbasis så vi for oss en større utviklingskost om vi skulle bruke et standard CRM-verktøy.


Vi prioriterte enkel opprettelse av et kundecase, skille mellom hvilke konsulenter som skal utføre en jobb i prosjektet og når inntektene fra disse timene er forventet å treffe regnskapet. Tilsvarende kontroll trengte vi på løpende abonnementsavtaler, forvaltningsavtaler og ofte i kombinasjon med produktleveranser som ble levert i starten av prosjektet.

Med vårt «pipeline management system», fikk vi umiddelbart god oversikt over hva vi har av fremtidige verdier som allerede er solgt og hvilke verdier åpne kundecaser representerer, per måned.

Kontakt oss


Ta kontakt for mer informasjon eller for en diskusjon om dine behov
Image

Pål Gran

Administrerende Direktør


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.