Systemutvikling

Nøkkelpunkter

I blinQ lager vi akkurat den løsningen du trenger. Basert på åpne standarder og kjente verktøy, men laget for at din bedrift får akkurat de funksjoner som trengs for å imøtekomme forretningens behov.

Hyllevare ikke godt nok?


Du kjenner dine behov best. Vi lager den løsningen du trenger

Stoler du på koden?


Vi gjør koderevisjon/kontroll av dine løsninger og systemer.

Rådgivning


Usikker om flyt/prosess er optimal for din virksomhet. Vi gir råd

Automasjon


Effektivisering med automasjon og orkestrering av prosesser

Trenger du en utviklingspartner?


Å få et standard ERP-system til å levere selv enkle CRM-funksjoner kan være kostbart. I tillegg til lisenskostnader for bruksrett til standard programvare. kan kostnader relatert til tilpasning og skreddersøm av funksjoner ødelegge for en rask ROI.

Noen ganger vil en løsning utviklet spesielt for ditt behov, gi den raskeste ROI. Før du anskaffer et «Enterprise»-system med høye lisenskostnader og et stort antall konsulenttimer på kjøpet, sjekk med oss hva det vil koste å få laget noe som dekker dine faktiske behov. Så lenge en slik løsning er bygget med fokus på dataintegritet og robusthet, fortrinnsvis basert på mikrotjenester for fleksibilitet, skalerbarhet og forvaltning, vil du kunne regne hjem en rask ROI.Vi tar rådgivningsoppdrag for evaluering av prosesser og flyt i dine forretningssystemer og finner muligheter for effektivisering. Automasjon og orkestrering av prosesser for effektivisering er ikke kun en mulighet, det er en nødvendighet.

Vårt team med fullstack-utviklere vil raskt kunne gi deg svar på den smarteste veien til mål. Har du allerede en skreddersøm-løsning, men er usikker på kvaliteten i koden. Vårt team hjelper deg med en vurdering av kode og forslag til endringer/forbedringer.

Kontakt oss


Ta kontakt for mer informasjon eller for en diskusjon om dine behov
Image

Pål Gran

Administrerende Direktør


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.